Mechatronica: een geïntegreerde aanpak

De verwachtingen van de industrie liggen steeds hoger. Machines en robots worden nauwkeuriger, cyclustijden worden steeds korter. De tendens naar intelligente installaties, waar de interactie tussen robot en te manipuleren product geautomatiseerd wordt, vraagt innovatieve oplossingen.
Geïntegreerde vision-systemen worden de standaard.

Het is belangrijk om de verschillende onderdelen van een machine of productielijn op elkaar af te stemmen en een geïntegreerde aanpak te hanteren.


Die aanpak vertaalt zich bij Cadcamatic in zes stappen.

 • Concept

  Concept

 • Engineering

  Engineering

 • Machining

  Machining

 • Assembly

  Assembly

 • Validation

  Validation

 • Service

  Service


Samen vertalen we uw wensen in een machine-concept.

Wat is het doel van de machine?
Aan welke wensen moet deze voldoen om het eindproduct efficiënt op te leveren?

Onze ingenieurs zetten het concept om in een ontwerp. En dat doen ze niet zomaar.
Elk onderdeel van de machine wordt nauwkeurig bestudeerd en in kaart gebracht.

Aan het einde van het ontwerp geven we de klant nog eens de kans om indien gewenst wijzigingen aan te brengen
tijdens een uitgebreide design review.

Draad & zink-eroderen, CNC-frezen, slijpen, draaien, ...:
alle onderdelen worden gemaakt volgens onze strikte precisienormen.

Voor bepaalde onderdelen kloppen we aan bij onze gespecialiseerd partners.

Het concept krijgt vorm.
Alle onderdelen, mechanisch & elektrisch, worden nauwkeurig geassembleerd volgens het goedgekeurde ontwerp.

Alvorens de machine of productielijn finaal op te leveren, ondergaat deze een test-run.
Na op verschillende punten gecontroleerd en goedgekeurd te zijn, wordt de machine gefinaliseerd.

Eens de machine een tijd in werking is, kunnen er altijd technische issues aan de oppervlakte komen.
Cadcamatic biedt u de nodige service, wereldwijd.

Bij Cadcamatic bouwen we aan de slimme producten van de toekomst.Contact